Παρουσίαση υβριδικών χρωμάτων Cadence

παρουσίαση υβριδικών χρωμάτων Cadence hybrid multisurfaces.